Cyrsiau

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.

Image for Agriculture
Amaethyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art & Design: Photography
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Art and Design
Celf a Dylunio

Mae ein manyleb UG a Safon Uwch mewn Celf a Dylunio yn cynnig profiadau dysgu creadigol diddorol ac arloesol, lle mae arfer celf, crefft a dylunio yn cael ei gyfuno'n ystyrlon â gwybodaeth a dealltwriaeth ddamca...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 6 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Bioleg
Bioleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Biology
Bioleg

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cymdeithasol fel dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg. Felly, mae astudio Bi...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 12 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business
Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Mae’n berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y byddan nhw i gyd yn gweithio mewn busnes neu'n ymwneud rhywsut yn ystod eu hoes. Dylai unrhyw fyfyrwyr...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Business (Diploma)
Diploma mewn Busnes

I'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydym yn cynnig Tystysgrif mewn Busnes, sy'n gyfwerth ag un Safon Uwch dros gwrs 2 flynedd. Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am barhau Ã...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cemeg
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Cwrs UG/Safon Uwch yw cerddoriaeth sydd wedi ' i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau cerddorol neu sy'n dymuno bod yn gerddor proffesiynol.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Chemistry
Cemeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Children's Care, Play, Learning, and Development
Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad

Mae'r cymhwyster Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol o'r maes gofal, chwarae, dysgu a datblygiad plant â'r sgiliau ymarferol sy'n angenrheidio...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Computer Science
Cyfrifiadureg

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Criminology
Troseddeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Cymraeg Mamiath
Cymraeg Mamiath

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Daearyddiaeth
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Design & Tech
Dylunio a Thechnoleg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Diploma in Health and Social Care (Adults)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)

Erbyn hyn mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn sector delfrydol ar sail genedlaethol. Fel cwrs astudio, mae cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 y City & Guilds yn raglen ddysgu arloesol sy’n cynnig c...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Drama & Theatre
Drama a Theatr

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Economics
Economeg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Engineering (Diploma)
Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Language and Literature
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio a’ch difyrru a’ch helpu i ddeall y dylanwadau fu ar etifeddiaeth yr iaith Saesneg. Cewch eich annog hefyd i ymateb yn greadigol a deallus i b...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for English Literature
Llenyddiaeth Saesneg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 9 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Film Studies
Astudiaethau Ffilm

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Food Science and Nutrition
Gwyddor Bwyd a Maeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for French
Ffrangeg

Drwy themâu cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol a'u dealltwriaeth ddiwylliannol o'r gwledydd neu'r cymunedau lle siaredir yr iaith. Canolbwyntir yn ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Further Maths
Mathemateg Bellach

Mae’r cwrs mathemateg pellach yn gymhwyster heriol sy’n ymestyn a dyfnhau eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth tu hwnt i safon Mathemateg Lefel A. Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg pur, bydd...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Geography
Daearyddiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for German
Almaeneg

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Government and Politics
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Safon UG/U yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau meddwl yn feirniadol a gwella eu gallu i ddehongli, arfarnu a gwneud sylwadau ar natur gwleidyddiaeth. Mae’n annog dysgwyr...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hanes
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Health and Social Care (L3)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Health and Social Care, and Childcare
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for History
Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Hospitality
Lletygarwch

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for IT (Diploma L3)
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for IT (Diploma)
Diploma mewn TG

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for IT (Extended Certificate)
TG (Tystysgrif Estynedig)

Yn aros am wybodaeth gan y darparwr

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Law
Law

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Mandarin
Mandarin

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Maths
Mathemateg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 12 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Media Studies
Astudio'r Cyfryngau

Mae cynhyrchion cyfryngau yn chwarae rhan ganolog mewn diwylliant, cymdeithas a gwleidyddiaeth gyfoes. Byddant yn llywio ein canfyddiadau o'r byd drwy'r cynrychiolaethau, y syniadau a'r safbwyntiau y maent yn eu ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 4 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Medical Science
Gwyddor Meddygol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Music
Cerddoriaeth

Mae Cerddoriaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i ddisgyblion ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o sut mae Cerddoriaeth yn gweithio a sut mae wedi datblygu ers Cyfnod y Farque. Mae gan y pwnc enw da academaidd cryf sy'n ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 5 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Music (RSL Subsidiary Diploma)
Cerddoriaeth (RSL Diploma Ategol)

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for National Extended Certificate in Sport
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 10 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Performing Arts
Celfyddydau Perfformio

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Photography
Ffotograffiaeth

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Physical Education
Addysg Gorfforol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Physics
Ffiseg

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Psychology
Seicoleg

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio pam mae pobl yn ymddwyn fel y maent, yna mae'r cwrs hwn ar eich rhan chi! Bydd Astudio Seicoleg yn rhoi cipolwg sylfaenol a pharhaol i chi ar ymddygiad dynol i'ch helpu i ...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 8 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Public Services
Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Religious Studies
Astudiaethau Crefyddol

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sociology
Cymdeithaseg

Yn aros am gyfieithiad.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 3 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport (BTEC)
Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Sport (National Diploma)
Chwaraeon (Diploma Cenedlaethol)

Pearson BTEC Lefel 3 Diploma Cenedlaethol mewn Chwaraeon

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Textiles
Tecstilau

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Tourism
Twristiaeth

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant teithio a thwristiaeth.

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Welsh Baccalaureate
Bagloriaeth Cymru

Nod Bagloriaeth Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos dealltwriaeth o'r sgiliau sy’n hanfodol ar gyfer cyflogadwyedd. Dyma'r sgiliau y mae cyflogwyr a sefydliadau addysg bellach yn eu gwerthfawrogi a...

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 2 darparwyr Chweched Dosbarth

Image for Welsh Second Language
Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Dysgwch fwy

  Cynigiwyd gan 1 darparwyr Chweched Dosbarth

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility