Diploma mewn Busnes


Trosolwg o'r cwrs

I'r rhai sy'n dymuno astudio cwrs mwy galwedigaethol, rydym yn cynnig
Tystysgrif mewn Busnes, sy'n gyfwerth ag un Safon Uwch dros gwrs 2 flynedd. Mae'r cymhwyster hwn ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am barhau â'u haddysg drwy ddysgu cymhwysol.

Mae'r Dystysgrif Estynedig ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn dysgu am y sector busnes ochr yn ochr â meysydd astudio eraill, gyda'r bwriad o symud ymlaen i raglenni prentisiaeth ac ystod eang o gyrsiau addysg uwch, nid o reidrwydd mewn pynciau sy'n gysylltiedig â busnes.

Mae'r cwrs yn cynnwys asesiad mewnol ac allanol ac mae angen cymryd rhan ymarferol.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0085/3

  Cymhwyster: Pearson Level 3

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility