Hanes


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Hanes yn annog astudiaeth gyfun o hanes. Gall dysgwyr astudio hanes ar sawl graddfa a dimensiwn, gan gynnwys cyfnod, manwl ac eang.

Anogir dysgwyr i gaffael amrediad eang o wybodaeth hanesyddol ac amrediad llawn o sgiliau.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/hanes-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/hanes

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0724/2

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility