Mathemateg


Trosolwg o'r cwrs

Mae'r cymhwyster TAG UG a Safon Uwch CBAC hwn mewn Mathemateg yn
darparu cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog
dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn mathemateg, ac i fod ag agwedd gadarnhaol
tuag at y pwnc ac i gydnabod pa mor bwysig ydyw yn eu bywydau bob dydd ac i'r
gymdeithas.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/mathemateg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/mathemateg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/1173/7

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility