Llenyddiaeth Saesneg


Trosolwg o'r cwrs

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg yn seiliedig ar argyhoeddiad y dylai'r astudiaeth o Lenyddiaeth annog mwynhad o astudiaethau llenyddol yn seiliedig ar ymateb personol gwybodus i amrywiaeth o destunau.

Mae'n rhoi cyflwyniad i ddysgwyr i ddisgyblaeth astudiaethau lenyddol uwch ac yn cyflwyno cyfleoedd ar gyfer darllen yn eang ac ar gyfer cynnig ymatebion creadigol a gwybodus i bob un o'r prif genres llenyddol sef barddoniaeth, rhyddiaith a drama.

Manyleb: https://www.cbac.co.uk/cymwysterau/llenyddiaeth-saesneg-ug-safon-uwch/#tab_keydocuments

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant. https://gyrfacymru.llyw.cymru/gwybodaeth-am-swyddi/erthygl/saesneg

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0723/3

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility