Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Hanes Seicoleg Mathemateg Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Law Busnes Ffiseg 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2024 bellach ar agor!


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
Hills icon

Gwybodaeth am Swydd

Darganfyddwch beth mae swydd yn ei olygu, sut beth yw'r cyflog, sut i fynd i mewn, galw yn y dyfodol a mwy.
Visit Careers Wales
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Cymraeg Ail Iaith

Cymraeg Ail Iaith

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Diploma Ategol mewn Chwaraeon

Diploma Ategol mewn Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Sgiliau Garddwriaeth

Sgiliau Garddwriaeth

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Gardd Furiog Gwernyfed. Mae’r cwrs ymarferol hwn yn cwmpasu egwyddorio...

Photo showing Dawns

Dawns

Mae’r Ddawns UG Lefel / Safon Uwch yn gymhwyster deinamig sy’n annog myfyrwyr i ddatblygu eu gallu creadigol...

Photo showing Peirianneg

Peirianneg

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Bydd TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant consortiwm y City & Guilds / CBAC, yn eich arfogi â gwy...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility