Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Seicoleg Hanes Mathemateg Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Law Busnes Ffiseg 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2024 bellach ar agor!


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
Hills icon

Gwybodaeth am Swydd

Darganfyddwch beth mae swydd yn ei olygu, sut beth yw'r cyflog, sut i fynd i mewn, galw yn y dyfodol a mwy.
Visit Careers Wales
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Coed a Phren Seiliedig ar Waith

Coed a Phren Seiliedig ar Waith

1 flwyddyn academaidd, llawn amser @ Troed-yr-Harn a choetiroedd lleol eraill o amgylch Talgarth. Mae ein cwr...

Photo showing Ffiseg

Ffiseg

Mae Safon Uwch Ffiseg CBAC yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog d...

Photo showing Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn annog astudiaeth gyfun o Saesneg Iaith a Llenyddia...

Photo showing Cefn Gwlad a'r Amgylchedd

Cefn Gwlad a'r Amgylchedd

Yn aros am gyfieithiad Manyleb: https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/land-based-s...

Photo showing Cymraeg Mamiath

Cymraeg Mamiath

Mae ein manyleb UG/Safon Uwch Cymraeg Iaith yn annog dysgwyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd yn y Gymra...

Photo showing Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-Destunau

Bydd y cymhwyster Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau wedi'u hanelu at ddysgwyr ôl-16 sy'n...

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility