Croeso i Chweched Powys Sixth

Chwilio am gwrs Ôl-16 gydag un o’n 11 darparwr dysgu.


  Poblogaidd Bioleg Hanes Gofal Plant, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Seicoleg Mathemateg Law Ffiseg Busnes 

Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2023 bellach ar agor!


Mae eich dyfodol yn dechrau yma

Hat icon

Bagloriaeth Cymru

Mae pob Chweched Dosbarth yn cynnig Bagloriaeth Cymru i’n myfyrwyr er mwyn ehangu eu profiadau dysgu. Maent hefyd yn cyflwyno sgiliau newydd i alluogi myfyrwyr i weithio’n annibynnol.
Hills icon

Cyfleusterau

O fryniau Llanfyllin i gymoedd Ystradgynlais – mae pob un o’n Dosbarthiadau’r Chweched wedi eu lleoli mewn 12 o amgylcheddau dysgu unigryw ar draws sir hardd Powys.
...

Cyrsiau

Isod ceir rhestr o rai o'r cyrsiau a gynigir.

Photo showing Gwyddor Bwyd a Maeth

Gwyddor Bwyd a Maeth

Bydd Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Bwyd a Maeth yn eich galluogi chi i arddangos dealltwriaeth am wyddoni...

Photo showing Diploma mewn Busnes

Diploma mewn Busnes

Yn aros am gyfieithiad.

Photo showing Busnes

Busnes

Mae astudiaethau busnes yn bwnc deinamig, cyffrous a chyfnewidiol. Mae’n berthnasol i'r holl ddysgwyr gan y by...

Photo showing Hanes

Hanes

Yn aros am gyfieithiad

Photo showing Ffrangeg

Ffrangeg

Drwy themâ¢u cymdeithasol, deallusol a diwylliannol, bydd myfyrwyr yn gallu datblygu eu gwybodaeth ieithyddol ...

Photo showing Chwaraeon

Chwaraeon

Yn aros am gyfieithiad

Rhagor o gyrsiau

Dysgu Digidol

Ar hyn o bryd mae Powys yn profi chwyldro dysgu digidol! Yn ddiweddar wnaethon ni gofrestru â phrosiect Llywodraeth Cymru e-sgol. Mae hwn yn rhoi dysgu digidol wrth wraidd y ffordd rydym yn dysgu ein cyrsiau.

Dysgu mwy
...

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility