Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg


Trosolwg o'r cwrs

Bydd astudio cyfuniad o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn eich herio a’ch difyrru a’ch helpu i ddeall y dylanwadau fu ar etifeddiaeth yr iaith Saesneg. Cewch eich annog hefyd i ymateb yn greadigol a deallus i brif ‘genres’ llenyddol megis barddoniaeth, rhyddiaith a drama ac ystod o destunau an-llenyddol. Cewch gyfarwyddyd pa lyfrau i’w darllen a’ch annog hefyd i ddarllen yn eich amser hamdden. Byddwch yn dysgu dadansoddi sut mae Saesneg llafar yn cael ei chynrychioli mewn cyd-destunau llenyddol ac an-llenyddol. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall sut mae iaith yn gweithredu fel cyfrwng cyfathrebu a’ch helpu i wella’ch sgiliau eich hunan i ddadansoddi a’ch sgiliau hunan-fynegiant.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0723/4

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility