Bioleg


Trosolwg o'r cwrs

Ymhlith y bioleg mae gwaith mewnol organebau mewn ffisioleg, cyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg; materion cymdeithasol fel dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol geneteg. Felly, mae astudio Bioleg yn annog gwerthfawrogiad o'r materion hyn a'u goblygiadau yn ogystal â rhoi cipolwg ar y byd byw.

Cyfleoedd

Ar ol cwblhaur rhaglen, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i sawl cwrs yn y Brifysgol, yn ogystal â chyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant.

Gwybodaeth allweddol

Mae mwyafrif y cyrsiau'n ddwy flynedd o hyd oni nodir yn wahanol.

  Cod QiW: C00/0724/3

  Cymhwyster: A Level

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Darparwyr

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility