Cynnig

Darganfod ac archwilio cynnig Powys ar gyfer Mis Medi 2022.

Cynnig Gogledd Powys
Provider A B C D E
Ysgol Bro Caereinion Bagloriaeth Cymru
Seicoleg
Mathemateg
Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Mamiath
Daearyddiaeth
Daearyddiaeth
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Bioleg
Bioleg
Cerddoriaeth
Law [e]
Hanes
Hanes
Llenyddiaeth Saesneg
Cemeg
Addysg Gorfforol
Ysgol Llanfyllin Hanes
Ffiseg
Seicoleg
Celf a Dylunio
Drama a Theatr
Peirianneg
Cemeg
Daearyddiaeth
Seicoleg
Ffrangeg
Cerddoriaeth
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Diploma mewn TG [e]
Ffotograffiaeth
Llenyddiaeth Saesneg
Mathemateg
Diploma mewn Busnes
Tecstilau
Amaethyddiaeth
Mathemateg Bellach [e]
Astudio'r Cyfryngau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Addysg Gorfforol
Llanidloes High School Celf a Dylunio
Hanes
Mathemateg
Astudiaethau Ffilm
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Drama a Theatr
Diploma mewn TG
Bioleg
Troseddeg
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Llenyddiaeth Saesneg
Daearyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Addysg Gorfforol
Diploma mewn Busnes [e]
Chwaraeon
Twristiaeth
Ffiseg [e]
Welshpool High School Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Drama a Theatr
Mathemateg
Ffrangeg [e]
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Diploma mewn TG
Bioleg
Dylunio a Thechnoleg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Cemeg
Astudio'r Cyfryngau
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Seicoleg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Daearyddiaeth
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Diploma mewn Busnes
Llenyddiaeth Saesneg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Hanes
Addysg Gorfforol
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Cerddoriaeth
Cerddoriaeth (RSL Diploma Ategol)
Newtown High School Bagloriaeth Cymru
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Celf a Dylunio
Gwyddor Meddygol
Law [e]
Hanes
Bioleg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (L3)
Daearyddiaeth
Addysg Gorfforol
Cemeg
Seicoleg
Llenyddiaeth Saesneg
Economeg
Celfyddydau Perfformio
NPTC Group of Colleges - Newtown Ffotograffiaeth
Gwasanaethau Cyhoeddus
Powys Health and Care Academy (North) Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
Cynnig Du Powys
Provider A B C D E
Ysgol Calon Cymru Daearyddiaeth
Lletygarwch
Ffiseg
Cymraeg Ail Iaith [e]
Daearyddiaeth
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Mathemateg
Celf a Dylunio
Ffrangeg
Bioleg
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Llenyddiaeth Saesneg
Cerddoriaeth
Bioleg
Addysg Gorfforol
Seicoleg [e]
Mathemateg Bellach [e]
Dylunio a Thechnoleg
Hanes
Diploma mewn Busnes
Chwaraeon
Cemeg
Gwernyfed High School Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Cemeg
Amaethyddiaeth
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth [e]
Astudio'r Cyfryngau
Bioleg
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Daearyddiaeth
Ffiseg
Cymdeithaseg [e]
Mathemateg
Busnes
Brecon High School Bioleg
Hanes
Daearyddiaeth [e]
Drama a Theatr
Cemeg
Dylunio a Thechnoleg
Mathemateg
Chwaraeon
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Crickhowell High School Cemeg
Hanes
Drama a Theatr
TG (Tystysgrif Estynedig) [e]
Bioleg
Cymdeithaseg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Busnes
Ffrangeg
Mathemateg
Cerddoriaeth
Seicoleg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Bioleg
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Dylunio a Thechnoleg
Cyfrifiadureg [e]
Mandarin [e]
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
Troseddeg
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Daearyddiaeth
Astudiaethau Crefyddol
Mathemateg Bellach
Mathemateg
Celf a Dylunio: Ffotograffiaeth
Gwyddor Bwyd a Maeth
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Llenyddiaeth Saesneg
Ffiseg
Addysg Gorfforol
Law
Almaeneg [e]
Astudiaethau Ffilm
Estynedig Genedlaethol mewn Chwaraeon
Ysgol Maesydderwen Mathemateg
Astudio'r Cyfryngau [e]
Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant
Cemeg
Celf a Dylunio
Seicoleg
Hanes
Ffrangeg [e]
Gwyddor Meddygol
Ffiseg
Dylunio a Thechnoleg
Busnes
Bioleg
Diploma mewn TG
Gwyddor Bwyd a Maeth
NPTC Group of Colleges - Brecon Beacons
Powys Health and Care Academy (South) Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion)
Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility