Crickhowell High School


Ynghylch

Mae Ysgol Uwchradd Crughywel yn ysgol lwyddiannus gyda Chweched Dosbarth o tua 200 o ddisgyblion sy�n uwch na�r trothwy a argymhellir gan Lywodraeth Cymru i sicrhau ysgolion bywiog. Rydym yn gallu cynnig ystod eang o gyrsiau. Ar hyn o bryd mae myfyrwyr yn gallu astudio 24 o bynciau Safon Uwch gwahanol yn ogystal �'n BTEC Chwaraeon (gyda chefnogaeth Gleision Caerdydd).

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Unknown

  Parcio: Unknown

  Oddi ar y safle: Unknown

  Cardiau ID: Unknown

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility