Ysgol Calon Cymru


Ynghylch

Mae Ysgol Calon Cymru yn chweched dosbarth o oddeutu 150 o fyfyrwyr yng nghanol Powys. Rydym yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu'n academaidd ac yn gymdeithasol ar gyfer y cam nesaf yn eu gyrfaoedd. Rydym yn ymfalch�o, nid yn unig yn y safonau academaidd uchel yr ydym yn ceisio eu cyflawni, ond hefyd yn ein hymdrech i ddatblygu dysgwyr hyderus, uchelgeisiol ac annibynnol.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: No

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility