Ysgol Bro Caereinion


Ynghylch

Mae Chweched Dosbarth Ysgol Uwchradd Caereinion yn gymuned gynhwysol, gefnogol a dwyieithog. Mae gennym draddodiad academaidd cryf sy'n cynnig dosbarthiadau bach, a staff profiadol sy�n rhoi arweiniad rhagorol a chefnogaeth fugeiliol. Rydym yn ymdrechu i feithrin dyheadau ein myfyrwyr fel eu bod yn cyflawni eu potensial.

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Optional

  Gwisg: No

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility