Ysgol Bro Hyddgen


Ynghylch

Gall Chweched Dosbarth Ysgol Bro Hyddgen gynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol trwy gyfrwng y Gymraeg neu�r Saesneg. Cysylltwch â Mr Llifon Ellis (Pennaeth y Chweched) am ragor o wybodaeth: ellisL119@hwbcymru.net

Gwybodaeth allweddol

  Bagloriaeth Cymru: Compulsory

  Gwisg: Yes

  Sefydlu: Provided

  Ystafell Gyffredin: Yes

  Parcio: Yes

  Oddi ar y safle: Yes

  Cardiau ID: No

Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho. Dim ond os oes niferoedd digonol y gall cyrsiau redeg.

Cyrsiau

Isod mae rhestr o'r holl gyrsiau a gynigir gan y darparwr hwn.

Pathway A Pathway B Pathway C Pathway D Pathway E

Ynghylch

Cheweched Powys Sixth wedi'i gnoi a ddarperir gan Gyngor Sir Powys. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â post16@powys.gov.uk

Preifatrwydd | Cookies | Accessibility